NIS
Nábytkářský informační systém

Dosahy ovlivněné zorným polem uživatele


VZDÁLENOST DOSAHU OVLIVNĚNÁ ZORNÝM POLEM UŽIVATELE


Pohodlná obsluha úložného nábytku je u hendikepovaných osob ovlivněna nejen vzdáleností dosahu z vozíku, ale také zorným polem uživatele. Na rozdíl od běžné populace je výchozí bod zorných úhlů v nižší výšce nad zemí a tomu je nutné přizpůsobit také výšku úložných ploch.

Na níže uvedeném obrázku je zobrazeno nevhodné umístění police, kdy je splněna podmínka vzdálenosti dosahu dopředu, ale horní plocha police a předměty jsou mimo zorné pole sedícího (police „stíní“). Rovněž není využitelná celá hloubka police i přes maximální podjetí nábytku vozíčkářem.


Police umístěná příliš vysoko; grafické znázornění vlivu předního dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimenzování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)


Vhodné umístění police, kdy je splněna podmínka vzdálenosti dosahu dopředu a odpovídajícího zorného pole je patrné z níže uvedeného obrázku. Průměrná výška očí osoby na vozíku byla na základě současného antropometrického výzkumu stanovena na 1292 mm (interval 25, až 75. percentilu 1261 – 1321 mm) viz výše. Pro snadný přístup a plné využití hloubky nábytku lze výšku police od podlahy doporučit o něco nižší.


Optimální umístění police; grafické znázornění vlivu předního dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimenzování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)

Zobrazené řešení je vhodné pro samostatně připevněnou polici na zdi, ale ne pro knihovnu, kdy není umožněno podjetí uživatele na vozíku.V praxi užívají vozíčkáři více dosahů do stran, zvláště jedná-li se o sestavu úložného nábytku, nebo šatní skříň, kdy je omezeno nebo dokonce vyloučeno jejich podjetí. Pro uživatele je praktičtější přijetí z boku, kdy se nachází mezi nim a nábytkem pouze bariéra boční strany vozíku. Výška umístění police je závislá na vzdáleností úložného nábytku od hrany vozíku (údaj ovlivňuje také maximální hloubku úložného nábytku, z důvodu plného využití). Jiná situace je ovšem v případě soužití se spolubydlícím bez hendikepu, kdy je možné se zabývat i kompromisy.

Výška umístění úložného nábytku v oblasti maximálních hodnot horního dosahu (viz tabulka výše) není vhodná pro ukládání předmětů. Dosah na přední hranu vysoko umístěné police je reálný, ale využití její hloubky již nikoliv. Prostor určený pro ukládání předmětů se navíc nachází mimo zorné pole uživatele (police „stíní“).


Police umístěná příliš vysoko; grafické znázornění vlivu dosahu a zorného pole vozíč­káře na dimenzování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)

Podle odborné literatury (viz tabulka výše) je pro ukládání předmětů nejčastěji udáván údaj horního dosahu 1400 mm, který je pro osoby průměrného vzrůstu použitelný. Výška je lehce nad hranící průměrné hodnoty výšky očí osoby na vozíku. Současně to ale znamená, že osoby menšího, než průměrného vzrůstu mohou mít problém s ukládáním drobných předmětů.


Výše umístěná police; grafické znázornění vlivu dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimen­zování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)

Optimální umístění polic pro osoby na vozíku z hlediska možných dosahů a zorného pole je lehce pod výškou očí (pro osoby průměrného vzrůstu cca 1250 mm nad podlahou). Prostor je snadno přístupný a viditelný po celé své ploše, nevznikají slepá místa z důvodu stínění polic.

Optimální výška pro ukládání předmětů; grafické znázornění vlivu dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimenzování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)

Pro umístění předmětů každodenní potřeby je optimální úložný prostor ve výšce okolo 930 mm.


Optimální výška pro ukládání předmětů; grafické znázornění vlivu dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimenzování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)

Spodní hranice výšky vhodné pro ukládání předmětů bez nutnosti vyklonění sedícího z invalidního vozíku je 550 mm.


Minimální výška pro pohodlný dosah; grafické znázornění vlivu dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimenzování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)

Při možném vyklonění se vhodná spodní hranice posouvá na 410 mm. Úložné prostory umístěné níže jsou již pro hendikepované nepřístupné.

Minimální výška dostupná při vyklonění; grafické znázornění vlivu dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimenzování úložného nábytku (modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)


Problematika spodní hranice výšky vhodné pro ukládání předmětů se netýká pouze vozíčkářů, ale také seniorů a zdravotně hendikepovaných osob. V rámci pohodlné dostupnosti a zorného pole nejsou zmiňované prostory vhodné pro ukládání potřeb každodenního požití ani u osob bez zdravotních obtíží.

Pohodlné ukládání předmětů do zásuvek s sebou nese problém dosahu na úchytku a možnost vysunutí součástí bez nutnosti pohybu celého vozíku.

Maximální možná hloubka plnovýsuvu zásuvky použitelná bez vyklánění hendikepovaného je 450 mm. Rozměr má opodstatnění zejména při dimenzování kuchyňského úložného nábytku.

Grafické znázornění vlivu dosahu a zorného pole vozíčkáře na dimenzování zásuvek (mo­delováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 250 mm)