NIS
Nábytkářský informační systém

Environmentální požadavky


USNESENÍM VLÁDY č. 465/2010 ze zákona č.137/2006 Sb. a Rozhodnutím Komise 2009/894/ES z 30. listopadu 2009 se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství EU dřevěnému nábytku.

Závazná METODIKA PRO NÁKUP NÁBYTKU pro státní správu a samosprávu dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 465 z 14. 6. 2010, je stanovena v části III. přílohy 1. usnesení.


Nadstandardní (nepovinné) požadavky

Nadstandardní požadavky se uplatní formou technických podmínek či hodnotících kritérií v případě, že se zadavatel rozhodne ke standardním environmentálním požadavkům přidat i další, níže specifikované požadavky:


1) Konzervační prostředky (pouze nábytek exteriér)

 

a) Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno konzervačními prostředky.

 

b) Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno látkami klasifikovanými podle směrnice 1999/45/ES jako karcinogenní (R40, R45, R49) nebo škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62, R63) či mutagenní (R46, R68), též nealergizující při vdechnutí (R42).

 

c) Účinné látky v konzervačních prostředcích nesmějí být na bázi sloučenin arzénu, chromu nebo organického cínu.