NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Plát pracovní plochy:
V případech speciálních pracovních stolů, stolů pro kuchyně (mycí stoly apod.), musí mít povrchová úprava výrobku odolnost stupně „A“  dle ČSN 91 0102 vit tabulka níže.
Kancelářské stoly a jídelní stoly musí vyhovět požadavkům ploch „B“, - podle ČSN 91 0102 . Plochy laboratorního nábytku musí splnit specifické požadavky ČSN EN 13150.
Usazení plátu spotřebičů u speciálních nebo laboratorních stolů musí být řešeno v souladu s ČSN EN 13150 tak, aby vliv mokrého procesu nezpůsobil znehodnocení výrobku a umožnil jeho běžnou sanitární údržbu.

Tabulka: Rozdělení nábytkových ploch dle ČSN 91 0102 
Materiál pracovní plochy nemá být porézní, aby mohl být zbaven nečistot a běžnými sanitárními prostředky mohlo dojít k likvidaci bakterií aj. biologických faktorů.

Nerezové pláty jsou zpravidla napasovány na kopyto z konstrukční desky nebo jako samostatné součásti. Pláty z mědi - slitin mědi jsou používány jen speciálně (pivnice ap.) v případě použití čisté mědi je riziko otravy měděnkou.

Speciální požadavky jsou kladeny na laboratorní nábytek – viz ČSN EN 13150 (910924) Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody ČSN EN 14056 (910930) Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci.

ČSN EN 15372 Nábytek – Požadavky na nebytové stoly uvádí, že  hrany stolových desek, které jsou přímo v kontaktu s uživatelem musí být zaoblené nebo zkosené a všechny ostatní hrany přístupné během určeného použití musí být bez otřepů nebo ostrých hran .

Korpusy skříněk

Vnější přední plochy korpusu, dveří i vnitřního vybavení musí splňovat požadavky kladené na plochy „C“ dle ČSN 91 0102 z důvodu nezbytné sanitární údržby výrobku. Pro viditelné plochy a vodorovné dílce nik je doporučována odolnost ploch „B“. Ostatní vnější viditelné plochy musí splnit požadavky „E“, vnitřní plochy „F“.

Kovové nožky a součásti exponované vlhkostí nebo parou musí být řešeno s protikorozní ochranou pro prostřední stupně korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Při aplikaci povrchových úprav na dílce ve styku s vodou, musí být hrany zaobleny min. R 2 mm info, pro žádoucí adhezi laku a zamezení vzniku sorpčních vad konstrukčních desek.
U restauračního nábytku je žádána odolnost podnoží vyšší (úklid podlah), až do stupně „B“.

Plochy sedacího nábytku

Pro všechny viditelné plochy sedacího nábytku je stanovena odolnost povrchu na úrovni „D“. Pro látky je požadována vyšší odolnost proti oděru a úprava na sníženou špinavost.

 

Náležitosti nábytku

Výrobek uváděný na trh musí být označen způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci a výrobku, dle závazných právních předpisů. Dle znění zákona 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobku § 4, čl. 1 a 3 - dále ve znění ČSN 91 0015 čl. 5. 1.  ČSN 91 0100 čl. 4.1 a 91 0001 čl. 4. 8.

Sedací nábytek uváděný na trh musí být doplněn návodem na použití výrobku, návodem na ošetřování výrobku a údržbu čalouněných prvků.

Výrobce je povinen informovat spotřebitele o rizicích výrobku a nebezpečí plynoucím z jiného použití, než je obvyklé, pokud existuje.

Obal výrobku musí být řešen v souladu se zněním právních předpisů, při standardním vybalování výrobku nesmí dojít k poranění zákazníka.

V případě demontovaných dodávek musí být výrobek vybaven návodem pro montáž, seznamem součástí a popisem postupu a seznamem nářadí pro montáž.
ČSN 91 0412