NIS
Nábytkářský informační systém

Hlavní vady a náležitosti


Vady nábytku
Nevhodné rozměry (plátu, prostoru pro končetiny, výšky lubů od podlahy).

Nedostatečně dimenzované zarážky výsuvných prvků.

Nedostatečné připevnění den zásuvek, propadávání obsahu.

Nezaoblení lubů a hran v oblasti kontaktu uživatele s výrobkem.

Nedostatečná tuhost výrobku, malá výška lubů, nevhodné spoje.

Nedostatečná stabilita nástaveb pracovních stolů.

Nedostatečná stabilita doplňujících kontejnerů se zásuvkami.

Nevhodně řešená konstrukce mobilních kontejnerů – možnost usednutí, stoje apod.

Nevhodné rozměry a ergonomické parametry židlí.

Nevhodný a nekvalitní plast použitý pro podnoží židlí nebo pro konstrukci opěradel.

Výrobek není vybaven kolečky s odporem proti ujetí.

Výrobek určený pro seniory a osoby s omezenou pohyblivostí je vybaven kolečky.

Neprovedená separace PUR pěn od potahu u sedáku židlí.

Použití nekvalitní potahové látky, která nevyhovuje požadavkům užití výrobku.

Nevhodné materiály čalounění, které zvyšují přehřívání těla. 

Paddeska čalouněné židle není vybavena odvětrávacími otvory (zvukový efekt při vstávání).

Nejsou použity samodržné matice nebo chybí pérové podložky.


Náležitosti nábytku

Výrobek uváděný na trh musí být označen způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci a výrobku, dle závazných právních předpisů. Dle znění zákona 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobku § 4, čl.1 a3 - dále ve znění ČSN 91 0015 čl. 5. 1. ČSN 91 0100 čl.4.1 a91 0001 čl. 4. 8.

Sedací nábytek uváděný na trh musí být doplněn návodem na použití výrobku, návodem na ošetřování výrobku a údržbu čalouněných prvků.

Výrobce je povinen informovat spotřebitele o rizicích výrobku a nebezpečí plynoucím z jiného použití, než je obvyklé, pokud existuje.

Obal výrobku musí být řešen v souladu se zněním právních předpisů, při standardním vybalování výrobku nesmí dojít k poranění zákazníka.

V případě demontovaných dodávek musí být výrobek vybaven návodem pro montáž, seznamem součástí a popisem postupu a seznamem nářadí pro montáž.