NIS
Nábytkářský informační systém

Páteř a její funkce


Při pohybu člověk musí neustále udržovat rovnováhu těla a to provází značný výdej energie. Pohyb je umožněn funkcí obratlů, plotének, vazů a šlach za pomoci svalů. Rozhodující pro pohyb těla je páteř. Ta je ve své podstatě pružnou spirálou, která je pohyblivá pomocí elastických plotének mezi obratli. Ploténku lze přirovnat ke kuličkovému ložisku, které je současně tlačnou pružinou (obr 1). Odlehčení plotének napomáhají vazy s funkcí tažné pružiny (obr. 2). Stav plotének je určen tím, zda jsou dobře vyživovány krví a zásobeny tělní tekutinou. Pro kvalitu pohybu je určující cévní, lymfatický a nervový systém, které jsou distribučními orgány těla. Svaly vykonávají svoji funkci na základě nervových podnětů. K této práci potřebují energii, která je dodávána krví pomocí cévního systému. Odpadní látky po tělesném výkonu odvádí lymfatický systém zpět do žilního řečiště k filtraci ve vnitřních orgánech. Stah svalů ale omezuje průchodnost distribučních sítí a z hlediska páteře pak výživu plotének a svalů. Pokud je rovnováha systému narušena, třeba dlouhodobým zatětím svalů (prokrvování a potřeba živin není v rovnováze), je tato skutečnost zprostředkována nervovým systémem jako vjem bolesti, kterou například vnímáme při věšení záclon, malování stropu ap.


               


Obr. 1:  Pohybový segment páteře. info


            


      

Obr. 2: Funkce ploténky. infoPři trvalé zátěži plotének dochází k vytláčení vnitřní tekutiny z nucellu ploténky, která ztrácí optimální tvar a svoji elasticitu. Vlivem svalových spasmů info musí být při pohybu zapojovány náhradní svaly, které pak mohou při prudkém, či neobvyklém pohybu vytvářet nestandardní tlak na ploténku a poškodit ji. Vyhřeznuté části tlačí na obal obratlového těla protkaný nervovými vlákny a způsobují nehybnost zad obr. 3. Prvními varovnými příznaky ploténkové příhody jsou bolesti zádového svalstva, které nesmí být podceněny.
    

    

Obr. 3: Stav ploténky info A – nepoškozená , B – poškozená, C – vyhřeznutá

Rozhodující pro pohyb páteře jsou dobře vyživené, prokrvené ploténky a svaly. Cévy procházejí svalovinou a jejich průtok je omezován stahy svalů. Dlouhodobé zatětí svalů v jedné pozici snižuje výživu nutnou nejen pro jejich vlastní funkci, ale i pro výživu plotének.  Známým příkladem je práce s rukami nad hlavou, při níž jsou svaly stále staženy a odkrveny což vede k menšímu vyživování svalových vláken a vjemu bolesti, který je zprostředkován nervovým systémem.


Obr 4: zdroj  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Grafik_blutkreislauf.jpgPři sezení v jedné pozici (statické sezení) dochází vlivem sevření svalů ke snížení průtoku krve cévami. Důsledkem je zkracování svalových vláken, tvorba spazmů svalů a trvalé bolesti zad. Vhodnou prevencí je pohyb, který uvolňuje stah svalů a umožňuje potřebný průchod krve do plotének. Střídavé pohyby trupu, odlehčování a uvolňování svalstva i plotének zajišťuje dobré prokrvení orgánů i správnou funkci lymfatického systému. Pokud je tento proces omezen, vznikají nejprve spasmy info zádového svalstva a následně pak potíže páteře. Svalové spasmy lze odstranit jen odbornými masážemi, koupelemi, elektroléčbou apod. 
         

 


Obr. 5:  Schéma statického sezení. info 

 

Obr. 6: Tlak na ploténky v různých situacích. Hodnoty tlaku na ploténku mezi 2. a 3. bederním obratlem měřené na švédských studentech (dle Nachemsona) info

                                                                                                                                                                                   i                      nfo
Brunecký, P. a kol. Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek.2011. 

Rašev, E. Škola zad

Křeč (spasmus) - nefyziologický stav, kdy dochází k nadměrnému či dlouhodobému stahu svalů