NIS
Nábytkářský informační systém

Technologietechnologie- schema

CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Zabývá se charakteristikou problémů spojených s výrobním procesem a technologickým procesem, charakteristikou kusové výroby, hromadné a sériové, jejich časovou strukturou a vazbami.

 

 

TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY

Definuje technologickou přípravu výroby, její dělení na fáze a krátce charakterizuje tyto fáze. Zabývá se charakteristikou a skladbou výrobní dokumentace a dalšími postupy přípravy výroby. Soustředí se na výrobu základních dílců a technologie jejich obrábění a tvarování.

 

 

VADY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM  TECHNOLOGICKÝM  PROCESEM

Rozděluje vady nábytku na zjevné a skryté vady, včetně jejich charakteristiky a základní technologické příčiny vad.

Informační blok VADY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM  TECHNOLOGICKÝM  PROCESEM se dále větví do nižších hladin na bloky:

VADY ZPŮSOBENÉ NEKVALITOU MATERIÁLU, VADY TECHNOLOGICKÉHO PROCESU