NIS
Nábytkářský informační systém

Informace o výrobě


 Tato část portálu je určena zejména pro pracovníky výrobních podniků, ale obsahuje i informace o základních používaných materiálech a technologiích. 

 Dále obsahuje informace, které jsou nezbytné pro správný průběh výrobního procesu z řady hledisek, jako jsou: životní prostředí a jeho kvalita v přímé souvislosti s výrobním procesem, dále informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odpadového hospodářství podniku a v neposlední řadě důležité platné informace z oblasti pracovně právních vztahů.

                   INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY


                      

MATERIÁLY

Popis a výčet základních materiálů používaných k výrobě nábytku, vlastnosti těchto materiálů a způsoby jejich užití v konstrukci a při návrhu nových výrobků. Dále se větví na další podkategorie podle typu materiálů.

 

TECHNOLOGIE

Charakteristika v současné době užívaných technologických procesů ve výrobě nábytku.  Způsoby opracování, dělení a  tvarování  materiálů pro výrobu nábytku. Vady vznikající v průběhu výrobního procesu nastavením nesprávného technologického procesu. Dále se větví na další podkategorie.

 

PROVOZNÍ PŘEDPISY

Výčet předpisů vztahujících se k výrobě nábytku. Jedná se o předpisy které řeší zejména ochranu zdraví a bezpečnost práce (BOZP), požární ochranu (PO), likvidaci zbytků z výroby. Dále se větví na další podkategorie podle typu předpisů.

 

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Předpisy z oblasti pracovního práva a jeich aplikace v nábytkářství. Dále se větví na další podkategorie podle úkonů na něž se předpisy z této oblasti vztahují.

 

EKOLOGIE VÝROBY

Legislativně podchycené činnosti při výrobě nábytku, na které se vztahují  normy a předpisy o ochraně prostředí s výčtem povinností výrobce z toho vyplývajících při vyjmenovaných činnostech. Popsány a tabulkově podchyceny jsou zde obecné povinnosti každého výrobce a specielní povinnosti při výrobě dřevěného nábytku, kovového a plastového nábytku. Je zpracováno jako tabulkový přehled s popisem činností a povinností bez dalších podkategorií.

 


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU.