NIS
Nábytkářský informační systém

Provozní předpisy


Blok obsahuje zpracované souhrnné informace nezbytné pro provoz nábytkářské výrobní provozovny

                     
                           INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY
 

 

BOZP

Legislativa bezpečnosti a ochrany při práci, základní dokumentace v této oblasti a její povinný rozsah.

 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA

Legislativa vztahující se k požární ochraně při výrobě nábytku v objektech k tomu určených a povinná dokumentace požární ochrany a její rozsah.

 

 

LIKVIDACE ZBYTKŮ Z VÝROBY

Výčet legislativních norem určujících pravidla a způsoby likvidace zbytků z výroby nábytku. 

 

 


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU