NIS
Nábytkářský informační systém

Pracovně právní předpisy


Tato část obsahuje zpracované souhrnné informace z výše uvedené problematiky. Celá problematika je v systému rozdělena na dílčí logické celky. Bylo zpracováno v roce 2012 podle posledního stavu legislativy, neboť se jedná o část informací nejvíce podléhající výrazným změnám v rámci legislativy průběžně zpracovávané vládou. 

                    INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY


PRACOVNÍ POMĚR

Definice zaměstnance, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, pracovní doba, odměňování za práci a překážky v práci, dovolená a péče o zaměstnance. Jednotlivé části problematiky jsou podrobně rozebrány v dalších podkategoriích.

 

DOHODY MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Typy dohod o práci mimo pracovní poměr. Dohody o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, pravidla a omezení pro jejich uplatnění v praxi.

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Předcházení škodám. Odpovědnost zaměstnance a na druhé straně zaměstnavatele za škodu, rozsah náhrady škody a liberace.

 

ODBORY ATP.

Práva zaměstnanců na informace týkající se jejich pracovní činnosti. Zastoupení a ochrana práv prostřednictvím odborů, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, možnosti a pravidla pro jejich uplatňování.

 
 

Informační blok PRACOVNÍ POMĚR se dále větví do nižších hladin na bloky:

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU, ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU, SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PRACOVNÍ DOBA – DOBA ODPOČINKU A BOZP, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, DOVOLENÁ, PÉČE O ZAMĚSTNANCE

 


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU