NIS
Nábytkářský informační systém

Nábytek - obecný pojem a jeho výklad


Základní výklad o pojmu nábytek, co je považováno za nábytek a označováno tímto slovem, jaké jsou obecné požadavky na výrobky v kategorii nábytek, odborné termíny používané v nábytkářském oboru a při výrobě nábytku a jejich výklad, krátký vhled do historie s vymezením zásadních mezníků ve vývoji a užívání nábytku, krátký popis současných vývojových trendů a očekávaného budoucího vývoje v oblasti nábytku.
 

INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY  

         

FILOSOFIE

Filosofie tvorby a užívání nábytku

 

ODBORNÉ POJMY A TERMÍNY

Slovník českých odborných termínů, zejména typologických, používaných v nábytkářské tvorbě a výrobě nábytku

 

TYPOLOGIE A TYPIZACE NÁBYTKU

Základní klasifikace nábytku podle typologických skupin, tj. dle funkce, použití, konstrukce a viditelných ploch

 

ODBORNÝ SLOVNÍK

Překladový česko – anglický a anglicko - český odborný slovník nábytkářských pojmů

 

HISTORIE

Stručná historie výroby a typologického vývoje nábytku

 

TRENDY

Poslední vývojové trendy v oblasti vývoje a výroby nábytku

 

NÁBYTEK A INTERIÉR

Stručné zásady pro používání nábytku v interiéru

 


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU