NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
skladování nábytkových dílců
Dobrý den, měl bych dotaz týkající se skladování hotových nábytkových dílců. jako hotový nábytkový dílec je dtd deska olepená MEL či ABS hranou ruzných tloušek. má otázka je na to, jestli nejsou nějaké předpisy na teploty skladů atd.? Děkuji moc za vaši odpověď. S pozdravem R.
4. 11. 2014
poslední: 4. 11. 2014
Re:skladování nábytkových dílců
Konkrétní předpis, který se týká skladování nábytkových dílců není. V každém případě, ale dílce (polotovary) slouží pro výrobu nábytku, kde jsou definovány požadavky na prostředí jeho užití i jeho skladování (ČSN 91 0001), z čehož implicitně vyplývá, že se to týká i polotovarů pro jeho výrobu. Tedy platí ustanovení ČSN 91 0001 čl. 10/1: 1) Nábytek se nesmí skladovat v podmínkách, které by nepříznivě ovlivnily jeho funkci, tvar, konstrukci, bezpečnost a vzhled. Teplota a vlhkost se musí regulovat tak, aby rovnovážná vlhkost dřevěných částí nábytku byla v souladu s ustanovením článku 3, bodů 6), 7). Tedy: 3/6)Vlhkostní parametry dřevěného nábytku musí odpovídat obvyklé vlhkosti prostředí použití výrobku. Při obvyklých podmínkách použití musí mít dřevěný nábytek uvedený na trh absolutní vlhkost v rozmezí 7-10% při běžné teplotě. Výjimkou je nábytek pro exteriér nebo pro jiný specifický účel. Dále 3/7)Nábytek zhotovený z materiálu na bázi dřeva nesmí být instalován do prostoru vlhkých novostaveb a staveb s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 70 %. Skladování, instalace a montáž výrobku lze v interiéru provádět až po dosažení obvyklých vlhkostních podmínek dle kapitoly 3, bodu 6). Pozn. Příčinou jsou klimatické podmínky současných přesoušených interiérů s parametry uvedenými ve vyhlášce č. 6/2003 MZ ČR (Pro vnitřní prostředí pobytových budov). Výjimkou jsou sesazenky dýh pro něž platí ČSN 49 2315, kde čl.l 8 uvádí vlhkost při dodávání 12 ±3%. Vyšší vlhkost je nutná i při zpracování s ohledem na praskání sušších dýh. Odýhované dílce ale musí být po lisování klimatizovány tak, aby splnily výše citované požadavky ČSN 91 0001. Problémem praxe je, že výrobci polotovarů tyto podmínky neplní a zpracovatelé jsou pak vystaveni rizikům technologických vad při zpracování s ohledem na tvarové změny, které provází i konstrukční materiály z kompozitních materiálů. U dokončených materiálů jsou komplikací odlišné tvarové změny i lineární dilatace. Více viz na: http://www.n-i-s.cz/cz/vlhkost-vnitrniho-prostredi/page/494/ Konkrétní předpis, který se týká skladování nábytkových dílců není. V každém případě, ale dílce (polotovary) slouží pro výrobu nábytku, kde jsou definovány požadavky na prostředí jeho užití i jeho skladování (ČSN 91 0001), z čehož implicitně vyplývá, že se to týká i polotovarů pro jeho výrobu. Tedy platí ustanovení ČSN 91 0001 čl. 10/1: 1) Nábytek se nesmí skladovat v podmínkách, které by nepříznivě ovlivnily jeho funkci, tvar, konstrukci, bezpečnost a vzhled. Teplota a vlhkost se musí regulovat tak, aby rovnovážná vlhkost dřevěných částí nábytku byla v souladu s ustanovením článku 3, bodů 6), 7). Tedy: 3/6) Vlhkostní parametry dřevěného nábytku musí odpovídat obvyklé vlhkosti prostředí použití výrobku. Nábytek musí být uzpůsoben pro 30 – 65 % relativní vlhkost prostředí při 22 °C s absolutní vlhkostí materiálu v rozmezí 8 – 10 % při 22 °C. U nábytku z rostlého dřeva nebo ze spárovky musí být zákazník informován o nutnosti zvlhčovat prostředí tak, aby nedošlo ke snížení vlhkosti pod 35 %. 3/7) Nábytek zhotovený z materiálu na bázi dřeva nesmí být instalován do prostoru vlhkých novostaveb a staveb s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 70 %. Skladování, instalace a montáž výrobku lze v interiéru provádět až po dosažení obvyklých vlhkostních podmínek dle článku 3, bodu 6). Pozn. Příčinou jsou klimatické podmínky současných přesoušených interiérů s parametry uvedenými ve vyhlášce č. 6/2003 MZ ČR (Pro vnitřní prostředí pobytových budov). Výjimkou jsou sesazenky dýh pro něž platí ČSN 49 2315, kde čl.l8 uvádí vlhkost při dodávání 12 ±3%. Vyšší vlhkost je nutná i při zpracování s ohledem na praskání sušších dýh. Odýhované dílce ale musí být po lisování klimatizovány tak, aby splnily výše citované požadavky ČSN 91 0001. Problémem praxe je, že výrobci polotovarů tyto podmínky neplní a zpracovatelé jsou pak vystaveni rizikům technologických vad při zpracování s ohledem na tvarové změny, které provází i konstrukční materiály z kompozitních materiálů. U dokončených materiálů jsou komplikací různé odlišné tvarové změny materiálů sendviče i jejich odlišná lineární dilatace. Více viz na: http://www.n-i-s.cz/cz/vlhkost-vnitrniho-prostredi/page/494/
4. 11. 2014
poslední: 4. 11. 2014
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):