NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
Environmentální požadavek
Dobrý den, ráda bych se zeptala k nařízení vlády 465/2010 a to konkrétně: 6) Obsah recyklovaných materiálů: Hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů na bázi dřeva, plastů nebo kovů v konečném kusu nábytku. (Pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být v konečném kusu nábytku minimální podíl 10% recyklovaných materiálů. V případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu). Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci uvádějící hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku (např. technický list). Teď se to objevuje ve výběrových řízení na nábytek a vůbec nevím, co a jak se má doložit. Můžete mi to prosím nějak podrobněji vysvětlit? Moc děkuji Marková
27. 03. 2014
poslední: 28. 03. 2014
Re:Environmentální požadavek
Děkujeme za dotaz, ale nevím, zda odpovím uspokojivě. Nábytkáři mohou klidně říci, my jsme z Aurory nevystřelili - Asociace českých nábytkářů nebyla k řešení NV 465/2010 přizvána. Toto nařízení patří mezi další úspěchy českých úředníků neboť její "zdravé, environmentální" požadavky se vztahují jenom na státní správu a samosprávu, ovšem škol, nemocnic, školek - zejména těch privátních se netýkají (úředník je ohrožený druh). Limit formaldehydu je 3x přísnější než ukládá EU (Rozhodnutí Komise EU 2009/894/E.) a není asi ani reálné jej vůbec splnit a tak by bylo možné pokračovat. Tedy nic nového pod sluncem. … No a jak s tím naložit? Asi stejně jako s požadavky, že nábytek splňuje všechny ČSN EN. Nikdo to nezkouší a každý tvrdí, že to splňuje, protože se to při vizuálním hodnocení nábytku nedá ani zjistit. (Pokud jsou vyžadovány certifikáty, tak pokryjí jen některé parametry a pak se objeví i jejich padělky). Jiné věci se často deklarují čestným prohlášením o tom, že věc má požadované vlastnosti. (Je to podobné jako prohlášení o shodě dle zákona 22/97). V podstatě jsou všechny tyto požadavky dnes povinným alibismem vypisovatele výběrového řízení pro případ, že se později něco přihodí. V daném konkrétním článku 6) metodiky pro nákup nábytku bych to viděl na formu čestného prohlášení, protože to ani jinak doložit nelze. Žádná akreditovaná laboratoř nemůže zadané parametry ověřit (není metodika). Ještě by mohl soudní znalec, ale problémem je jeho specializace. Takže nezbývá než si udělat nějaký interní dokument, tedy něco jako vámi uvedený technický list výrobku (pokud úřad něco mezitím nezpracoval - ale to tom pochybuji). Většinou vypisovatelé výběrového řízení poskytnou v zadávací dokumentaci sami svoji tabulku. Jenže je další problém v tom, že vyhláška ukládá doložit použití 10% recyklovaného materiálu, ale v praxi vypisovatelé VŘ vyžadují (a výrobci poskytují) informaci o tom kolik materiálu lze recyklovat, což je ovšem něco jiného. Takže vznikl půvabný rozdíl výkladu vyhlášky a to: „v použití 10% recyklovaného - 10% recyklovatelného“. Ono pyridin a pyrimidin vypadá také stejně. V praxi uchazeči obvykle uvádějí obsah materiálů, který lze recyklovat. Tedy kolik je tam železa, které lze dát do šrotu apod., neboť zadavatel VŘ uvedl recyklovatelného. Tudíž je dobré pozorně přečíst zadávací dokumentaci. Pokud to tam není, tak je každá rada drahá, nejlépe než udělat tabulky obě (to je radost) nebo požádat o výklad úřad vlády (vydavatel NV), potažmo ministerstvo životního prostředí (asi marně). Snad by to mohl být i podnět pro Asociaci českých nábytkářů, aby se v této věci na úřad obrátila, ale znění vyhlášky je jasné – 10% recyklovaného. Bohužel si znění metodiky zadavatelé špatně vyloží a požadují něco jiného, než vyhláška určuje nebo si to špatně vykládají účastníci VŘ. Zadavatel jejich materiály samozřejmě nezkoumá, hlavně že tam nějaký dokument je, a papír založí. Co s tím programově dál tedy jaksi moc neporadím. Br.
28. 03. 2014
poslední: 28. 03. 2014
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):