NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
Vlhkost prostředí pro dřevěný nábytek
dobrý den, na této stánce http://www.n-i-s.cz/cz/vlhkost-vnitrniho-prostredi/page/494/ odkazujete na normu ČSN 91 0001 , kde citujete: "Technické požadavky čl. 3/6 Vlhkostní parametry dřevěného nábytku musí odpovídat obvyklé vlhkosti prostředí použití výrobku. Nábytek musí být uzpůsoben pro 30 – 65 % relativní vlhkost prostředí při 22 °C s absolutní vlhkostí materiálu v rozmezí 7 – 10 %, při 22 ° C" ...... tuto citaci však tato norma neobsahuje! Kde bych prosím tyto podmínky měl odborně podloženy. Neobsahuje toto jiná norma? děkuji za odpověď a ochotu. Lukáš Rak
6. 12. 2016
poslední: 7. 12. 2016
Re:Vlhkost prostředí pro dřevěný nábytek
Ano je to citace ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek základní ustanovení - červen 2011, která byla vydána později... chybička se vloudila. --- Text 91 0001 zní: Vlhkostní parametry dřevěného nábytku musí odpovídat obvyklé vlhkosti prostředí použití výrobku. Při obvyklých podmínkách použití musí mít dřevěný nábytek uvedený na trh absolutní vlhkost v rozmezí 7-10% při běžné teplotě. Výjimkou je nábytek pro exteriér nebo pro jiný specifický účel. ----Text 91 0015 zní: Vlhkostní parametry nábytku musí odpovídat obvyklé vlhkosti prostředí použití výrobku. Nábytek v interiéru musí být uzpůsoben pro 30 % – 65 % relativní vlhkost prostředí při 18 °C až 22 °C s absolutní vlhkostí materiálu v rozmezí 8 % – 10 %, s výjimkou vlhkosti materiálu skrytých koster, kde nesmí přesáhnout vlhkost 12 %. --- U všeobecné normy 91 0001 se vychází ze současného stavu vnitřního prostředí interiérů (viz vyhl. MZ ČR 6/2003 - kulová teplota Tg zima 20-24 C, léto 22-26) interval je 7-10% zohledňují tvarové změny plošných materiálů zejména u rozměrných plošných konstrukcí veřejných interiérů. U čalouněného nábytku s ohledem na převážné použití rostlého dřeva a jiným požadavkům na jakost (rovinnost, průhyb aj.) je interval 8-10 %. U dřeva pro čalouněný nábytek je vysoušení pod 8% jen drahé. Br.
7. 12. 2016
poslední: 7. 12. 2016
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):