NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
Třídy aglomerovaných desek pro nábytek
Slyšel jsem, že existují nějaké třídy aglomerovaných desek podle místa pr jejich použití. Jak tomu mám rozumět?
2. 12. 2015
poslední: 2. 12. 2015
Re:Třídy aglomerovaných desek pro nábytek
Je to tak: Materiály jsou rozděleny na použití v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí. (ČSN EN 1001 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva, dále definována v ČSN EN 13 986 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení, též v ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5). -------------------------- Konstrukční deska pro použití v suchém prostředí určena do prostředí charakterizovaného vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20 C° a RV vzduchu 65% - třída použití 1 --------------------------Konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí je určena do prostředí charakterizovaného vlhkostí materiálu při teplotě 20 C° a RV vzduchu 85% - třída použití 2 -------------------------------- Konstrukční deska pro použití ve venkovním prostředí je určena do klimatických podmínek vedoucími k vyšší vlhkosti než ve třídě 2 - třída použití 3 --------------------------- Rozumějte tomu tak, že materiál pro suché prostředí s přípustnou horní mezí použití v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 65% lze obtížně použít v prostředí s vlhkostí vyšší, nebo v určitém pracovním prostředí, protože pak nebude vykazovat proponované parametry, může být zdrojem vad a zrychlí se jejich degradace provázená větším únikem volného formaldehydu do okolního prostředí. Br.
2. 12. 2015
poslední: 2. 12. 2015
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):