NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
Dětský nábytek
Je předepsáno nějaké zaoblení hran u nábytku pro děti?
4. 09. 2015
poslední: 4. 09. 2015
Re:Dětský nábytek
Platí obecné pravidlo, že všechny hrany a rohy nábytku musí být bez otřepů a musí být zaoblené min.R1 mm nebo sražené. Vžitý pojem oboru sražení je substituován do R1 mm a zaoblení pak do R2 mm. ČSN EN 716-1+A1 z 2013, Nábytek – Dětské postýlky čl.4.4.1.1. uvádí: „Hrany a vyčnívající části během normálního používání musí být zaobleny nebo sraženy bez drsných okrajů a ostrých hran. U nábytku určeného pro děti by měly mít hrany a rohy zaoblení min. R2 mm. Dotazované je předmětem diskuse CEN, která aktuálně připravuje normy na dětský nábytek a s uvedeným zaoblením R2 se pracuje ----------------------------------- Uváděná zaoblení R2 mm vychází z požadavku na školní nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce ČSN EN 1729: „Aby se minimalizovalo riziko zranění osob nebo poškození oděvu, platí následující požadavky: a) hrany sedadla, opěrka zad a opěradla, které jsou v kontaktu s uživatele s minimálním poloměrem 2 mm, nebo sražením; b) hrany rukojetí musí být zaobleny s poloměrem minimálně 2 mm ve směru aplikované síly; c) všechny ostatní hrany a rohy, se kterými uživatel může přijít do styku s během normálního použití, musí být hladké, zaoblené nebo zkosené a nesmí mít otřepy.“ ---------------------------- V normách pro dětská hřiště (aproximativně nebytový nábytek - školky, jesle) viz ČSN EN 1176-1 čl. 4.2.5 požadavky na provedení: „je nejmenší poloměr zaoblení R3 mm u částí, které vyčnívají více než 8 mm. Rohy, konce a průřezy s poloměrem menším než 3 mm, mohou být na kterékoliv přístupné části, jenom když nebudou ostré.“
4. 09. 2015
poslední: 4. 09. 2015
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):