NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
správá konstrukce čepů a rozporů
Dobrý den, moc prosím o pomoc s následujícími dotazy: Jedná se o stoleček 400 × 500 mm (výška 750 mm), tedy nijak extrémně namáhaný. 1. existuje nějaká norma, nebo něco podobného (historická zkušenost, řemeslné nebo praktické hledisko,...), kde by bylo specifikováno jak má být veliké osazení čepu? Jaká je praxe? 2. Jaké jsou další důvody pro osazený čep? (krom zakrytí nedokonalé spáry v dlabu a v technologické nepřesnosti výroby) 3. při výrobě jednoduchého čepu se vychází z členění na 1/3 tloušťky materiálu. Jsou nějaké důvody, kdy čep rozšířit? Třeba v levém detailu přiloženého obrázku. Pokud by se čep rozšířil na 8 mm je pro to nějaké opodstatnění? Myslím si, že by došlo k zeslabení nohy a k možnosti vylomení. Nebo ne? 4. je dostatečná tloušťka 6 mm čepu, jak je uvedena na přiloženém obrázku vlevo pro rozměry výše uvedeného stolku? (Požadavek je, že tam musí být čepový spoj). 5. je správné u příček provézt osazení? Nebo se to v praxi nepoužívá? Viz obrázek vpravo z přílohy. Příčky jsou v odkládacím prostoru stolečku pod deskou (v cca nad polovinou výšky). Děkuji moc za pomoc Katka Preissová
30. 07. 2015
poslední: 11. 08. 2015
Re:správá konstrukce čepů a rozporů
Rozhodující pro tuhost konstrukce je výška čepu (zavětrování konstrukce) a velikost lepené plochy. Čím je tato plocha větší a spoj je těsnější, tím jsou jeho vlastnosti lepší. Myšlena je ovšem širší plocha čepu, horní a spodní plochy nemají význam již s ohledem na opracování spoje a vůli pro zasunutí čepu. U stolečku s výškou 750 mm (a rozměrů plátu 400 x 500 mm) je minimální výška lubů 60 mm, zohledníme-li estetické hledisko. Optimální z hlediska tuhosti je samozřejmě 80 mm - vezmeme-li v úvahu, že stolek slouží někdy i jako "žebřík" pro výměnu žárovky. Velikost - tloušťka čepu je úměrná profilu. Žádné normy pro tyto spoje nejsou k dispozici, vychází se z letitých zkušeností řemeslné praxe. Osazený čep slouží jen pro překrytí strojního opracování a též i proto, aby nebyl zeslaben profil nohy. K přiloženým obrázkům jen tolik, že zachycují zaužívanou praxi, jen čepy by měly být delší (větší lepená plocha). Tedy ne 10 mm ale min. 20 mm. Stran tloušťky čepu, tak ta je vyhovující, pokud se jedná o tvrdé dřevo (zde bych volil 7 mm). U jehličnatých dřev by bylo vhodnější čep zesílit na min. 8 mm. Čepy nejsou namáhány na krut, tudíž nehrozí destrukce. Pokud je ovšem riziko rozštípnutí nohy stolku (např. při překlápění stolu - hry dětí atd.) je možné čep zesílit a vytvořit jej nesymetricky tak, aby toto nebezpečí nehrozilo. Ve věci příček jen tolik, že jejich osazování bylo běžnou řemeslnou praxí. Dnes se v rámci produktivity hledají jednodušší řešení. Záleží na zákazníkovi, zda na to z hlediska vzhledu při koupi věci přistoupí. Br.
11. 08. 2015
poslední: 11. 08. 2015
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):