NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
Značení jilmu
Dobrý den, děkuji za odpověď. Bylo to JL, ale již to neplatí, teď podle platné normy to je JM. Viz ČSN 01 3610 ze září 2008 (současná platná norma) uvádí na straně 11 v kapitole 6.2.1., že se písemné označení dřeva značí podle normy ČSN 48 0050. Ale to je norma s účinností od roku 1992 a tam se na straně 3 píše pro jilm zkratka JM (Czech). Ale takových odfláknutých částí v normě 01 3610 je více. Zajímalo by mě, kolik si autoři vydělají.
24. 03. 2015
poslední: 25. 03. 2015
Re:Značení jilmu
Začnu od konce dotazu. Tedy normu platí ten, kdo ji potřebuje. V době kdy norma vznikala, nebyla honorována, protože normy stát již nehradil a nábytkáři též nebyli ochotni za normy platit. Normu 01 3610 bylo ale nutno revidovat, protože tu předchozí zpracovali kolegové z dopravní fakulty 1998 a ta byla v oboru zcela nepoužitelná. Tedy norma z roku 2008 vznikla jako aktivita "svépomocí" na Ústavu nábytku designu a bydlení. Při této revizi bylo již bohužel nutné vycházet ze závazného ustanovení řady norem EN ISO 128 Technické výkresy - Pravidla zobrazování (2002). Národní normy musí vždy respektovat normy EU. Takže jsme museli zapomenout na tři tloušťky čar, na zažité způsoby zobrazování a grafické značení materiálu, které bylo vžité, přehledné a na další věci. Naše představa jak kreslit v oboru byla vtělena do skript Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu, MZLU Brno 1999 ISBN 80-7157-373-6, kde je i ten nešťastný jilm správně. To, že byla zpracována norma 2008 k obrazu norem EU, je fakt. To, že je v normě odkaz na tabulku pojmů z jiné normy (kde byla chyba) jest nemilé, ale stává se to. Kdo ale nic nedělá, nic nepokazí. Pokud máte více postřehů, je možné normu revidovat. Zašlete-li nám své postřehy a podklady, můžeme se v žádosti obrátit na TNK 150 Nábytek, která je v gesci Centra technické normalizace -Textilní zkušební ústav, s. p. Brno. Br.
25. 03. 2015
poslední: 25. 03. 2015
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):