NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
Zásuvka pod varnou deskou
Může být zásuvka na příbory – nádobí umístěna bez separace pod varnou deskou? Může být varná deska umístěna v napojení plátu když je z technického kamene?
23. 02. 2015
poslední: 23. 02. 2015
Re:Zásuvka pod varnou deskou
ČSN 91 0100 čl. 6/7 ve znění ČSN 91 0412 řeší umístění zásuvky pod varnou deskou v čl. 8. 1. 16, který uvádí, že: „Pod spotřebiči namontovanými do nábytku nesmí být umístěn výsuvný prvek bez ochranné zábrany zamezující poškození spotřebiče nebo jeho instalací v případě vzpříčení uložených předmětů při vysouvání.“ Realizované řešení je též v rozporu s ustanovením ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů čl. 2.4. - Dodatečné krytí. V daném případě jde o krytí před mechanickým poškozením. Současně musí být ale zajištěno větrání spotřebiče dle návodu výrobce.Řešení napojení pracovní desky v blízkosti varné desky může způsobit vnikání tekutin do přístroje během obvyklých činností spojených s výronem horké vody (vaření brambor aj.) Vlivem nekompaktnosti materiálu (dvě napojené části), do nějž je uložena varná deska. Spoj v blízkosti přístroje i přes těsnění nezaručuje, že do přístroje nebude vnikat voda. Dané řešení není v souladu s ustanovením ČSN 91 0412 čl. 8. 1. 10 a ve smyslu ustanovení ČSN 332180 čl. 2.4 – ochrana před vodou. Varná deska musí být instalovaná ve vodorovné poloze a na straně ke zdi utěsněna proti vnikání tekutin. Zpravidla je aplikována těsnící lišta kuchyňské linky ve smyslu ČSN 91 0100 čl.6.3.11. Obecně platí zásada, že varné centrum a mycí centrum je vzdálené od napojení plátu cca 80 cm tak, aby do spoje plátů nevnikala voda, tak jak uvádí CSN 91 0102 čl. 8.1.10.
23. 02. 2015
poslední: 23. 02. 2015
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):