NIS
Nábytkářský informační systém

Úvod >>

PoradnaTÉMA ODPOVĚDI ZALOŽENO
Připojení kuchyňských spotřebičů
Jak se mají správně montovat elektrické spotřebiče do kuchyňské linky?
23. 02. 2015
poslední: 23. 02. 2015
Re:Připojení kuchyňských spotřebičů
ČSN 91 0412 ve čl. 3/5 ukládá, že: „Do nábytku je možno instalovat pouze spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být přesně dodržen montážní návod vydaný výrobcem spotřebiče.“ Stejné identické znění uvádí ČSN 91 0001 čl. 3/9. ČSN 91 0412 dále ve čl. 8. 1. 14, který definuje instalaci spotřebičů a odvod tepla pro bezpečnou funkci výrobku. Způsob připojení uvádí výrobce spotřebiče a jeho pokyn je dle znění norem závazný. Většina výrobců uvádí pružné připojení spotřebiče pomocí el. vidlice nebo přes předřazený spínač (též sporákovou kombinaci). Tento spínač současně umožňuje výměnu vadného typu za jiný či záměnu varné desky od jiného výrobce, který má odlišné požadavky na jeho připojení bez toho, že by bylo nutno dodatečně upravovat rozvody bytu. Výrobce zpravidla uvádí, že do rozvodu před spotřebičem musí být namontován spínač pro odpojení spotřebiče od elektrické sítě, u něhož je vzdálenost rozpojených kontaktů všech pólů nejméně 3 mm. ČSN 91 0100 Nábytek – bezpečnostní požadavky v čl. 6/7, dále ve znění ČSN 91 0412 čl. 8.1.15 uvádí: „Elektrické spotřebiče musí být snadno odpojitelné pomocí vypínače, spínací krabice nebo vytažením vidlice přípojky tak, aby přístroj mohl být při nebezpečí neprodleně vypnout“. Výrobcem spotřebiče je rovněž pro daný typ v návodu na použití a montáž stanovena mezera pro přisávání vzduchu na ochlazování spotřebiče (pečící trouby apod.) mezi nábytkem a zdí (zpravidla 50 mm – dle výkonu spotřebiče).
23. 02. 2015
poslední: 23. 02. 2015
Zpět na témata
Titulek:
Text:
Jméno:
E-mail:
Obrázek (jpg,png,gif):