NIS
Nábytkářský informační systém

Bezbariérový nábytek


Blok, který se zabývá komplikovanou specifikou nábytku pro tělesně postižené.

                         INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY


LEGISLATIVA A POŽADAVKY

Legislativa a požadavky na bezbariérovou stavbu a její interiér.

 

PROBLEMATIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Stupně zrakového postižení, požadavky na obývané prostředí, vliv na dispozici bytu a mobiliář.

 

PROBLEMATIKA OSOB S POSTIŽENÍM POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Kategorie osob s postižením pohybového ústrojí, požadavky na prostorová řešení a funkci nábytku.

 

PROBLEMATIKA STARŠÍCH SENIORŮ

Objekty pro péči o starší občany, požadavky na obývané prostředí a požadavky na nábytek.

 

ANTROPOMETRIE A DIMENZOVÁNÍ

Antropometrie a dimenzování prostor a nábytku pro výše uvedené speciální skupiny spoluobčanů.

 

DOSAHY

Při nemožnosti jednotného universálního řešení existují  SW prostředky pro individuální hledání správných parametrů.

 

 

Informační blok PROBLEMATIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM se dále větví do nižších hladin na bloky:

CHARAKTERISTIKA ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ, POŽADAVKY NA OBÝVANÉ PROSTŘEDÍ, DISPOZICE BYTU A MOBILIÁŘ

 

 

Informační blok PROBLEMATIKA OSOB S POSTIŽENÍM POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ se dále větví do nižších hladin na bloky:

POŽADAVKY NA PROSTOR, POŽADAVKY NA FUNKCI NÁBYTKU

 

Informační blok PROBLEMATIKA STARŠÍCH SENIORŮ se dále větví do nižších hladin na bloky:

OBJEKTY PRO PÉČI O STARŠÍ OBČANY, POŽADAVKY NA OBÝVANÉ PROSTŘEDÍ, POŽADAVKY NA NÁBYTEK, ANTROPOMETRIE A DIMENZOVÁNÍ

 

 

Informační blok DOSAHY se dále větví do nižších hladin na bloky:

DOSAHOVÉ VZDÁLENOSTI VOZÍČKÁŘE, DOSAHY OVLIVNĚNÉ ZORNÝM POLEM UŽIVATELE


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENUPoslední změna: 2013-05-01 17:01:07 (Boris Hála)