NIS
Nábytkářský informační systém

Základní požadavky


Základní požadavky na nábytek obecně definované podle kritérií pojmenovaných jako: požadavky na provedení nábytku, obecné požadavky na zkoušení nábytku, požadavky na vlastnosti jeho konstrukce, požadavky na materiál, z něhož je vyroben, základní pravidla pro stanovení správných rozměrů, povinné bezpečnostní zásady, podle nichž se musí chovat v provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatele.

 

 INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY
 
 



PROVEDENÍ

Platná klasifikace nábytku podle jeho provedení s vysvětlujícím popisem, tak jak je řešená v normách  ČSN 91 0000, ČSN 91 0001, ČSN 91 0100

 

ZKOUŠENÍ

Platné předpisy a povinnosti výrobce a prodejce pro zkoušení nábytku určeného pro distribuci na českém trhu

 

KONSTRUKCE

Základní obecná pravidla pro konstrukci nábytku a klasifikace nábytku podle jeho konstrukce s vysvětlujícím popisem jednotlivých klasifikačních položek.

 

MATERIÁL

Základní podmínky, které musí splňovat jakýkoli materiál použitý pro konstrukci a v hotovém nábytkovém výrobku.

 

ROZMĚRY

Rozměrové požadavky na nábytek v souvislosti s jeho užitím ve stavbách, výrobkové normy, povolené odchylky a tolerance.

 

BEZPEČNOST

Bezpečnostní požadavky na nábytek, tak jak jsou řešeny  v  ČSN 91 0100. Bezpečnostní rizika při používání nábytku.

 

OBALY

Skladování a přeprava výrobků. Požadavky na obaly nábytku pro jejich distribuci a specielní požadavky na materiály obalů pro různé účely. Povinné a nepovinné značení na obalech.

 

EKOLOGIE

Specifikace pojmu ekologický nábytek a podmínek pro získání certifikátů a osvědčení v této oblasti, včetně pravidel uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy vydaných vládou České Republiky.


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Obsah pole Projektová dokumentace definuje základní požadavky na tvorbu technické dokumentace pro potřeby výroby bytového, nebytového a na zakázku vyráběného nábytku. 
 


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU



Poslední změna: 2013-07-28 22:05:13 (Marek Jičínský)