NIS
Nábytkářský informační systém

Ekologie výroby


Tato část obsahuje legislativní požadavky na ekologii životního prostředí ve výrobě.


Souhrn legislativy životního prostředí je koncipovaný tak, aby se každý výrobce nábytku byl schopen co nejrychleji zorientovat, jaké povinnosti jsou na něj kladeny legislativou životního prostředí a přesvědčit se, zda tyto povinnosti plní.


Legislativní rámec nábytkářské výroby v oblasti životního prostředí tvoří zákonné normy o posuzování vlivů na životní prostředí, o integrované prevenci, o ovzduší, o odpadech, o vodě, o obalech a o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.


Legislativně podchyceny (tzn. jsou stanoveny povinnosti provozovatele) jsou takové činnosti, jako např. zpracování a broušení dřeva, jeho lepení, laminování, lakování, povrchové úpravy kovů jako pokovování, smaltování, odmašťování a lakování, zpracování plastů, vytápění, manipulace a nakládání s odpady a obaly a další.


Informace jsou zpracovány do formy názorných tabulek, které zachycují možné situace, činnosti a technologie a heslovitě uvádějí základní povinnosti k tomu se vztahující. Zároveň je uveden hypertextový odkaz na následný text, ve kterém je příslušná oblast podrobně popsána.
 

 

 


TENTO BLOK SE NEVĚTVÍ NA DALŠÍ BLOKY
PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENUPoslední změna: 2013-05-01 21:04:39 (Boris Hála)