NIS
Nábytkářský informační systém

Stylový nábytek


Tématem bloku je hledání příčin změn tvorby nábytku v proměnách vývoje evropské společnosti.

                  INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY 

      

ÚVOD

Ne zcela tradiční pohled na nábytek, který nebyl jen uměním a služebníkem člověka, ale i jeho společenskou vizitkou.

 

DUŠI BOHU, TĚLO NÁBYTKU

Ani člověk, ani nábytek nevznikají bez příčiny.

 

FAKTORY PROMĚN

Vazby mezi změnou společenského klimatu a změnou stylu nejen u nábytku.

 

STŘEDOVĚK

Doba předrománská, románská a gotika ve společnosti a její odraz v nábytku

 

NOVOVĚK

Renesance, baroko, rokoko, klasicismus, empír, biedermeier, druhé rokoko, romantismus a viktoriánský styl – společnost a její odraz v nábytku.

 

MEDIÁLNÍ VĚK

Secese, individualistická moderna, funkcionalistická moderna, postmoderna  - společnost a její odraz v nábytku.

 

NOVÁ DOBA

Svět mediální a svět reálný, vliv médií na formování hmotné kultury člověka.

 

 

Informační blok FAKTORY PROMĚN se dále větví do nižších hladin na bloky:

STYL ZEMĚ V PRECESI ZEMSKÉ OSY, STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VÝVOJE EVROPY, ZDOBENÍ  –ORNAMENT -  ČLOVĚK, ZDOBENÍ A SPOLEČNOST, ZDOBENÍ NÁBYTKU, NÁBYTEK NENÍ VĚCÍ VÝTVARNOSTI ALE HODNOT, STRUČNÝ VÝVOJ VÝROBY NÁBYTKU.

 
 

Informační blok STŘEDOVĚK se dále větví do nižších hladin na bloky:

DOBA PŘEDROMÁNSKÁ, ROMÁNSKÁ, GOTIKA.

 

 

Informační blok NOVOVĚK se dále větví do nižších hladin na bloky:

RENESANCE, BAROKO, ROKOKO, KLASICISMUS, EMPÍR, BIEDERMEIER, DRUHÉ ROKOKO, ROMANTISMUS A VIKTORIÁNSKÝ STYL

 

Informační blok MEDIÁLNÍ VĚK se dále větví do nižších hladin na bloky:

SECESE, INDIVIDUALISTICKÁ MODERNA, FUNKCIONALISTICKÁ MODERNA, POSTMODERNA.


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENUPoslední změna: 2013-05-01 16:34:55 (Boris Hála)